Annuleren

Meditatie

99 nieuwe namen voor God

Aanvang:
donderdag 2 november 2017 om 19:00
Organisator:
Sebastian Holzhuber
Contactpersoon:
Sebastian Holzhuber
020 6719875
sebaholz@xs4all.nl
Locatie:
Holzhuber
Kosten:
10,- (vrijwillige bijdrage)
 
 
In de islam & het soefisme wordt zikr, het reciteren (letterlijk: herinneren) van Gods 99 namen, als fundamentele spirituele oefening gebruikt. 99 staat daarbij eigenlijk voor ’oneindig’. Maar wat zeggen wij, als wij ’God’ zeggen? God is een containerbegrip, wellicht zelfs het ultieme containerbegrip. God is een beladen term, die bij velen door religieuze opvoeding, maatschappelijke connotaties en religieuze dogma’s een bijsmaak oproept. God wordt maar al te vaak behangen met ladingen of schuldgevoelens die een persoonlijke band met het toch al moeilijk te vatten begrip nog moeilijker maakt. De islam probeert het makkelijker te maken door God specifiekere namen te geven zoals ’Haq’ (de ultieme realiteit) of ’Latif’ (de subtiele). Voor mensen die het arabisch niet meester zijn kunnen die namen ofwel een aangename afstand tot de eigen taal creŽren, een aparte ’godstaal’, ofwel juist een contraproductieve afstand creŽren. In dat geval zouden we soms liever ’Leven’ zeggen, of ’Liefde’, of ’de Hilarische’, omdat ieder zijn eigen begrippen heeft waardoor zij of hij connectie kan leggen met het ’Goddelijke’. Ofwel we zouden graag een nieuwe taal scheppen, die beter past bij het onzegbare.
Bij de 3 bijeenkomsten ’99 nieuwe namen voor God’ proberen we onze eigen relatie tot het woord ’god’ te helen, en onderzoeken we tegelijkertijd het verband tussen onze adem, ons hart, onze stem en het goddelijke, wat dat begrip ook moge betekenen in de taal van ieders hart. We zullen in meerdere oefeningen werken aan adem, stembevrijding, zingen voor elkaars hart, het in kaart brengen van niet-behulpzame betekenissen van God, zoeken naar positieve affirmaties daar tegenover, ritueel afstand nemen van de ballast, en tot slot een gezamenlijke verbinding tussen de stem en het goddelijke. Een Ďmooie’ stem is daarbij absoluut geen vereiste.
Sieger en Sebastiaan.
NB: 18.30 u. inloop en thee - 19.00 u. aanvang - graag op tijd komen!
Agenda: