Annuleren

Lezing

Bektashisme: een andere islam

Aanvang:
zaterdag 24 februari 2018 om 14:00
Einde:
zaterdag 24 februari 2018 om 17:00
Organisator:
IARF
Contactpersoon:
Luke (IARF)
06-41744951
luke@iarf.net
Locatie:
Doopsgezinde kerk
Kosten:
€ 10,00
 
 
Bektashisme is een mystieke stroming binnen de islam, gekenmerkt door een open, verdraagzame en vreedzame levenshouding. Bektashi zoeken naar wat mensen verbindt, wat ze met elkaar kunnen delen. Hun bakermat ligt weliswaar in Turkije maar vanwege de vervolgingen moesten ze dat gebied verlaten. Tegenwoordig leven ze vooral in de Balkan, in landen zoals Albanië en Macedonië.

In februari 2018 zal de wereldleider van de Bektashi Orde, Baba Mondi (Haji Edmond Brahimaj, https://en.wikipedia.org/wiki/Baba_Mondi), voor de eerste keer Nederland bezoeken: op uitnodiging van The International Association for Religious Freedom (iarf.net). Daar zijn de Bektashi al een tijdlang bij betrokken want het idee van open dialoog en samenwerking van mensen van verschillende geloofsrichtingen, waar de IARF voor staat, past bij hun eigen visie.

Tijdens het bezoek zal slechts één vrij toegankelijke ontmoeting met de Baba georganiseerd worden: op 24 februari a.s. in de Doopsgezinde kerk in Beverwijk. De bijeenkomst zal om 14 uur met een korte inleiding beginnen waarna onze gast een lezing zal houden, onder de titel ”De waarheid en de weg”. Na een korte pauze is er gelegenheid om vragen te stellen. Baba Mondi spreekt Albanees maar er is wel voor de vertaling gezorgd: door een professionele tolk. Om de reis- en verblijfkosten van de Baba te dekken zien de organisatoren zich genoodzaakt om een entreeprijs te vragen. Die bedraagt 10 euro (5 euro voor studenten).

Mocht u vragen hebben, neem gerust contact op met de secretaris van de IARF via email (luke@iarf.net) of telefoon (0641744951).

Locatie Doopsgezinde kerk Beverwijk
Adres Meerstraat 62, Beverwijk
Datum 24 februari 2018
Tijd 14:00 - 17:00
Agenda: