Annuleren

Eredienst

Dienst van Religieuze eenheid

Aanvang:
zondag 27 juni 2021 om 11:00
Organisator:
Soefi Beweging - centrum Amsterdam
Contactpersoon:
Theodora Bos
020-6860704
theodorabos@gmail.com
Locatie:
Zoom conference
 
 
Uitgangspunt van de diensten is dat alle religies wegen kunnen zijn om tot God te komen en ieder kiest de weg die het beste bij hem of haar past. De mystieke kern van alle religies worden geerd als inspiratiebron.

Daarom wordt er tijdens de diensten voor elke religie een kaars aangestoken als symbool voor het licht dat deze bepaalde religie aan de wereld brengt. Daarnaast ontsteken we een kaars als symbool voor allen, bekend en onbekend aan de wereld, die het licht van de waarheid in de duisternis van menselijke onwetendheid hebben hooggehouden. We lezen uit de heilige geschriften van de grote wereldreligies en spreken gebeden uit.

Bij de Dienst van Religieuze Eenheid is er n voorganger die met de aanwezigen de dienst vorm geeft, er ruimte is voor interactie.

Voorafgaand aan de Universele Eredienst stemmen we ons af door middel Engelstalige gebeden, genaamd Confraternity. We starten om 10.40 uur.

Een paar dagen voor de bijeenkomst krijg je een mail met daarin de link om deel te nemen. Sta je nog niet op de mailinglijst van Soeficentrum Amsterdam en wil je wel graag als belangstellende mail ontvangen over onze activiteiten, dan kun je een bericht sturen naar Sharifa Wolthuis, soeficentrum020.sharifa@gmail.com
Meer informatie:
soefi.nl/centrasitemap/centrum-amsterdam?start=3
Agenda: