Annuleren

Eredienst

Dienst van Religieuze Eenheid

Aanvang:
zondag 28 november 2021 om 10:40
Organisator:
Soefi Beweging - centrum Amsterdam
Contactpersoon:
Saida Bos
soefi.eredienst@gmail.com
Locatie:
Vrijburg Amsterdam
Kosten:
Vrijwillige bijdrage
 
 
10.40 uur: Confraternity of the Message
11.00 uur: Universele Eredienst

Universele Eredienst | Dienst van Religieuze Eenheid
Uitgangspunt van de diensten is dat alle religies wegen kunnen zijn om tot God te komen en ieder kiest de weg die het beste bij hem of haar past. De mystieke kern van alle religies worden geëerd als inspiratiebron.
Daarom wordt er tijdens de diensten voor elke religie een kaars aangestoken als symbool voor het licht dat deze bepaalde religie aan de wereld brengt. Daarnaast ontsteken we een kaars als symbool voor allen, bekend en onbekend aan de wereld, die het licht van de waarheid in de duisternis van menselijke onwetendheid hebben hooggehouden. We lezen uit de heilige geschriften van de grote wereldreligies en spreken gebeden uit.

Bij de Universele Eredienst staat er een altaar, waarop de kaarsen en de heilige geschriften een plek hebben. Er zijn drie voorgangers, waarvan één een voordracht verzorgt.
Bij de Dienst van Religieuze Eenheid zitten we met elkaar in een cirkel. Er is één voorganger die met de aanwezigen de dienst vorm geeft, waardoor er ruimte is voor interactie.

Confraternity of the Message
Bij de Confraternity of the Message worden de Soefi gebeden in het Engels gesproken. Het gaat hierbij niet alleen om de gebeden Saum, Salat en Khatum, maar ook om enkele andere prachtige, geïnspireerde gebeden die bedoeld zijn om ons dieper op de Geest van Leiding af te stemmen. Tijdens de Confraternity worden ook zogenaamde sura’s (zinnen uit de gebeden) in mantravorm herhaald. De Confraternity of the Message is een prachtige manier om je op de Universele Eredienst af te stemmen en vindt daarom plaats voorafgaand aan de Universele Eredienst
Agenda: