Annuleren

Retraite / studiebijeenkomst

Zira’at Elementen en bomen en aarde

Aanvang:
woensdag 21 december 2022 om 15:00
Einde:
woensdag 21 december 2022 om 20:00
Organisator:
Ellie Meijer
Contactpersoon:
Hayo Huizinga
06-41343474
hayohuizinga@kpnplanet.nl
Locatie:
Centrum Qi
Kosten:
op donatiebasis
 
 
Midwintertijd nodigt ons uit om onze aandacht te richten op donkerte en op wortels, diepte, rust,
basis, stilte, oervertrouwen.
We gaan samen alle elementen doorleven, de levensboom als kosmisch centrum eren en
vooral ’aarde’ onderzoeken.
We leren van de boom en het boombeeld het midden te vinden in materie en geest, in
verticaliteit en horizontaliteit, tussen aarde en hemel. Het is van belang om vooral goed te
wortelen in de aarde om de processen van fotosynthese en resonantie samen te laten komen.
Dan kunnen we tot stof wederkeren en regenereren. Opnieuw lichtdrager worden.
Deze bijeenkomst met klank, zang, beweging en meditatie wordt begeleid door Hayo Huizinga,
Shankha de Munnick, Carola Hakimah de Vries Robles en Ellie Meijer.
Bijdrage voor de kosten is € 15,- . Geld mag geen belemmering zijn, neem dan contact op met
Hayo Huizinga.
Aanmelden bij Hayo Huizinga mailto hayohuizinga@kpnplanet.nl
Agenda: