Annuleren

Eredienst

Universele Eredienst

Aanvang:
zondag 8 oktober 2023 om 11:00
Organisator:
Soefi Beweging - centrum Het Gooi (voorheen Hilversum)
Contactpersoon:
Monika Rietveld
06-54342874
monikarietveld@gmail.com
Locatie:
Soeficentrum Het Gooi
Kosten:
Vrijwillige bijdrage
 
 
Een eeuwig evangelie

De aanduiding “een eeuwig evangelie”, komt één keer voor in het Nieuwe Testament, en wel in het laatste deel; “Openbaringen” (14.6). Daar is sprake van een boodschapper (in de gestalte van een engel) die een eeuwig evangelie bekend moet maken aan de mensen op aarde…, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. Dit gegeven – één Universele Boodschap – sluit naadloos aan bij de religieuze filosofie van Hazrat Inayat Khan die immers de nadruk legt op de fundamentele overeenkomsten in de verschillende religieuze tradities. Verschillen die overwegend te maken hebben met leerstellingen, met namen en vormen, maar niet met de mystieke ervaringen die daaraan voorafgaan en ten grondslag liggen…

De spreker, Alīm Reijers bestudeert en beoefent sinds begin jaren ’70 ‘meditatie’ vanuit zowel Oosters als Westers perspectief. Daarnaast was hij werkzaam in de Geestelijke Gezondheidszorg, respectievelijk als therapeut, trainer, opleider en ruim 20 jaar als directeur van een opleidingsinstituut voor de GGZ.
Agenda: