Annuleren

Eredienst

Universele Eredienst met lichtceremonie

Aanvang:
zondag 22 december 2019 om 11:00
Einde:
zondag 22 december 2019 om 12:00
Organisator:
Soefi Beweging - centrum Zwolle
Contactpersoon:
Ragini Pierik
0384220564
bep.ragini@gmail.com
Locatie:
Vrijmetselaarsloge Zwolle
 
 
In deze dienst worden zes kaarsen ontstoken; voor iedere wereldreligie één. De zevende kaars is voor allen die, bekend of onbekend, de Waarheid hebben hooggehouden. De woorden van de grote meesters hebben velen geïnspireerd en zijn nog steeds een bron van licht voor de mensen van nu. Zij wijzen ons op een andere dimensie in ons bestaan; een innerlijke dimensie die we in de drukte van ons dagelijks bestaan makkelijk uit het oog verliezen.
De diensten van de Soefibeweging bieden mensen een plek om de inspirerende woorden uit de verschillende wereldreligies te beluisteren, het hart te openen en het Licht in zichzelf te ontdekken. In de dienst van 22 december wordt tevens de Lichtceremonie uitgevoerd. Op symbolische wijze zal het Licht, dat de grote meesters inspireerde, in de vorm van een kleine kaars aan de aanwezigen worden uitgedeeld.

Na afloop is er de mogelijkheid om bij een kopje koffie of thee van gedachten te wisselen. Ook is er een boekentafel aanwezig waar u nadere informatie over het universeel soefisme kan vinden
Meer informatie:
www,soefi.nl/zwolle
Agenda: