Annuleren

Eredienst

Universele Eredienst

Aanvang:
zondag 20 september 2020 om 11:00
Organisator:
Universeel Soefisme Assen
Contactpersoon:
Nasiban Vinke en Gert van der Zande
0592 501254
soefi.assen@ziggo.nl
Locatie:
Loge Odd Fellows
Kosten:
Geen. Aan het eind van de dienst wordt een collecte gehouden, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de zaalhuur. Koffie/thee € 1,00, tweede kopje gratis.
 
 
Spreker: Zubin van Besselaar.
Elke derde zondag van de maand (m.u.v. juli en augustus) wordt door de Soefi Beweging een eredienst gehouden in de Loge van de Odd Fellows. Na de dienst wordt er een kopje koffie of thee geschonken en is er gelegenheid tot dialoog met de spreker.

Een ieder die belangstelling heeft, is van harte welkom de dienst bij te wonen.
Meer informatie:
www.soefibewegingassen.nl
Agenda: