Soefi Beweging International

Annuleren
Adres
Banstraat 24   (kaart/routeplanner)
Postcode
2517 GJ
Gemeente
Den Haag
Land
Nederland
Contactpersoon
Hamida Verlinden
Email
sufihq@xs4all.nl
Telefoon
+31 70 365 7664
Website
www.sufimovement.org
Beschrijving
De Soefi Beweging is in 1917 opgericht op initiatief van de mysticus Hazrat Inayat Khan. De Soefi Beweging is een tak van een eeuwenoude vorm van Indiaase soefisme. De Soefi Beweging kent drie doelstellingen. Deze doelstellingen zijn afgeleid van de tien Soefidenkbeelden. De denkbeelden van de Soefi Beweging zijn ook terug te vinden in het soefisymbool: een gevleugeld hart. De Soefi Beweging Nederland maakt deel uit van de organisatie van de International Sufi Movement. De meeste landelijke activiteiten van de Soefi Beweging Nederland vinden plaats in de Murad Hassil in Katwijk.

De drie doelstellingen van het soefisme

Het verwezenlijken en verspreiden van de kennis van eenheid, de godsdienst van liefde en wijsheid, zodat de vooroordelen van geloofsrichtingen en overtuigingen vanzelf zullen wegvallen, het menselijk hart vervuld is van liefde, en alle haat die door onderscheid en verschillen wordt veroorzaakt, kan worden uitgeroeid.

Het ontdekken van het licht en de kracht die in de mens verborgen zijn, het ontdekken van het geheim van iedere godsdienst, van de kracht van de mystiek en de kern van de wijsbegeerte, zonder in te grijpen in bestaande gewoonten en geloofsovertuigingen.

Mee te helpen om de twee tegengestelde polen van de wereld - het Oosten en het Westen - dichter tot elkaar te brengen door uitwisseling van gedachten en idealen, opdat de universele broeder/zusterschap vanzelf kan ontstaan en de mens zijn medemens kan ontmoeten, voorbij de enge grenzen van natie en ras.